Wer sich nicht bewegt, spürt die eigenen Fesseln nicht

Internationaler Feministischer Frauen*kampftag 2023

Der internationale Frauen*kampftag wurde von der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau beschlossen. Das Datum soll an den großen Textilarbeiterinnen*-Streik in St. Petersburg/ Petrogard erinnern, der auf andere Sektoren übergriff und schlussendlich die Februarrevolution 1917 in Russland auslöste. Wir erkennen die Wurzeln des 8. März im Klassenkampf. Es ist der Tag der Arbeiterinnen*, die unerbittlich für Gleichberechtigung der Geschlechter, internationale Solidarität und eine klassenlose Gesellschaft kämpften.
 
Unter dem Slogan der Sozialistin Rosa Luxemburg rufen wir alle auf, mit uns auf die Straße zu gehen. Mehr als hundert Jahre später ist ihre Vision einer Gesellschaft ohne Krieg, patriarchaler Unterdrückung, Ausbeutung und Faschismus weiterhin unser gemeinsames Ziel.

AKTIONSTAG
08.03.2022 ab 12:00 Uhr
Innsbruck Annasäule

REDEBEITRÄGE
08.03.2022 ab 17:30 Uhr
Innsbruck Annasäule

DEMONSTRATION
08.03.2022 ab 18:00 Uhr
Innsbruck Annasäule

Mit stromtechnischer Unterstützung beim Aktionstag von der IKB – Innsbrucker Kommunalbetriebe AG.

­

Those who do not move, do not notice their shackles!

The international day of Women’s* Struggle was founded by the second international conference of communist women in Moscow. The date should remember the general women*-textile-worker’s strike in St. Petersburg/Pertrograd, that spread to other sectors and eventually triggered the 1917 February Revolution in Russia. We know the roots of the 8.March lie in class struggle. It is the day of women* workers, who relentlessly fought for equality between the genders, international solidarity and a classless society.
 
Under the slogan of socialist Rosa Luxemburg, we ask everyone to join us on the streets. More than one hundred years later her vision of a society without war, patriarchal opression, exploitation or fascism is still our common goal.

ACTION DAY
08.03.2022 | 12:00
Innsbruck Annasäule

SPEECHES
08.03.2022 | 17:30
Innsbruck Annasäule

DEMONSTRATION
08.03.2022 | 18:00
Innsbruck Annasäule

Chi non si muove, non può rendersi conto delle proprie catene

La Giornata internazionale di lotta delle donne* è stata decisa dalla Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste a Mosca. La data intende commemorare il grande sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del settore tessile a San Pietroburgo/Petrogard, che si estese ad altri settori e che alla fine scatenò la rivoluzione del febbraio 1917 in Russia. Riconosciamo le radici dell’8 marzo nella lotta di classe. È la giornata delle lavoratrici* che hanno lottato senza sosta per la parità di genere, la solidarietà internazionale e una società senza classi.
 
Con lo slogan della socialista Rosa Luxemburg, invitiamo tutti a scendere in piazza con noi. Più di cento anni dopo, la sua visione di una società senza guerra, oppressione patriarcale, sfruttamento e fascismo continua ad essere il nostro obiettivo comune.

GIORNATA DI AZIONE
08.03.2022 | 12:00
Innsbruck Annasäule

DISCORSI
08.03.2022 | 17:30
Innsbruck Annasäule

MANIFESTAZIONE
08.03.2022 | 18:00
Innsbruck Annasäule

Quem não se mexe, não sente suas algemas!

O Dia Internacional de Luta da Mulher foi decidido pela Segunda Conferência Internacional de Mulheres Comunistas em Moscou. A data pretende comemorar a grande greve das trabalhaderas* das fábricas têxteis em São Petersburgo/Petrogard, que se espalhou para outros setores e acabou desencadeando a revolução de fevereiro de 1917 na Rússia. Vemos as raízes do 8 de março na luta de classes.  É o dia das trabalhaderas* que lutaram incansavelmente pela igualdade de gênero, solidariedade internacional e uma sociedade sem classes.
 
Sob o slogan da socialista Rosa Luxemburgo, convocamos todos a irem às ruas conosco. Mais de cem anos depois, sua visão de uma sociedade sem guerra, opressão patriarcal, exploração e fascismo continua sendo nosso objetivo comum.

dia de ação
08.03.2022 | 12:00
Innsbruck Annasäule

discursos
08.03.2022 | 17:30
Innsbruck Annasäule

demonstração
08.03.2022 | 18:00
Innsbruck Annasäule

Ко се не миче, не осећа своје ланце!

Друга међународна конференција комунистичких жена у Москви установила је Међународни дан борбе жена. Тај датум би требало да буде у знак сећања на велики штрајк текстилних радница у Санкт Петербургу/Петрограду, који се проширио на друге секторе и на крају изазвао фебруарску револуцију 1917. године у Русији. Дан је радница које су се немилосрдно бориле за родну равноправност, међународну солидарност и друштво без срца.
 
Под слоганом социјалисткиње Розе Луксембург, позивамо све да изађу са нама на улицу. Више од сто година касније, њена визија друштва без рата, патријархалног угњетавања, експлоатације и фашизма остаје наш заједнички циљ.

дан акције
08.03.2022 | 12:00
Innsbruck Annasäule

говори
08.03.2022 | 17:30
Innsbruck Annasäule

демонстрација
08.03.2022 | 18:00
Innsbruck Annasäule

Ko se ne pomjera, ne osjeća svoje okove!

Druga međunarodna konferencija komunističkih žena u Moskvi je osnovala međunarodni borbeni dan žena.
Taj datum treba da podsjeća na veliki štrajk tekstilnih radnica u St.Petersburg-u/Petrogradu, koji se proširio na druge sktore i na kraju izazvao Feburasku revoluciju 2017. godine u Rusiji. To je dan radnica koje su se nemilosrdno boril eza rodnu ravnopravnost, međunarodnu solidarnost i beskrlasno društvo.
 
Pod sloganom socijalistkinje Roze Luksembur pozivamo sve da izađu s nama na ulicu. Više od sto godina kasnije, njena vizija društva bez rata, patrijarhalnog ugnjetavanja, eksploatacije i fašizma ostaje naš zajednički cilj.

dan akcije
08.03.2022 | 12:00
Innsbruck Annasäule

govori
08.03.2022 | 17:30
Innsbruck Annasäule

demonstracija
08.03.2022 | 18:00
Innsbruck Annasäule

Aki nem mozdul, az nem érzi a bilincseit.

A Nemzetközi Női* Küzdelem Napjáról a Kommunista Nők Második Nemzetközi Konferenciája döntött Moszkvában. A dátum a szentpétervári/petrogardi textilmunkások nagy sztrájkjára emlékezik, amely más ágazatokra is átterjedt, és végül az 1917. februári forradalmat váltotta ki Oroszországban.
Elismerjük, hogy március 8-a az osztályharcban gyökerezik. Ez a munkásnők* napja, akik könyörtelenül küzdöttek a nemek közötti egyenlőségért, a nemzetközi szolidaritásért és az osztály nélküli társadalomért.
 
A szocialista Rosa Luxemburg jelszavával hívunk fel mindenkit, hogy vonuljon velünk együtt az utcára.
Több mint száz évvel később az ő víziója egy háború, patriarchális elnyomás, kizsákmányolás és fasizmus nélküli társadalomról továbbra is közös célunk.

akciónap
08.03.2022 | 12:00
Innsbruck Annasäule

beszédeket
08.03.2022 | 17:30
Innsbruck Annasäule

demonstráció
08.03.2022 | 18:00
Innsbruck Annasäule

Hareket etmeyen zincirlerini hissedemez!

8 mart Dünya Emekçi Kadınlar  Günü, Moskova’da düzenlenen Uluslararası Ikinci Komünist Kadınlar Konferansı tarafından kararlaştırıldı. Rusya’da  kadın tekstil iṣçilerinin 8 martta baṣlattığı ,St Petersburg/Petrograd büyük grevi, Şubat 1917 devrimini tetiklemesi açısından tarihi öneme  sahiptir. 8 Mart  sınıf savasinin içindedir.  Cinsiyet eşitliği, uluslararası dayanışma ve sınıfsız bir toplum için amansızca mücadele eden kadın işçilerin günüdür.
 
Sosyalist Rosa Luxemburg’un sloganı ile çağrımız, hep beraber sokağa çıkmaktır. Yüz yılı aşkın bir süre sonra da, onların hedefi bizim  hedefimizdir!

eylem günü
08.03.2022 | 12:00
Innsbruck Annasäule

konuşmalar
08.03.2022 | 17:30
Innsbruck Annasäule

gösteri
08.03.2022 | 18:00
Innsbruck Annasäule

إذا لم تتحرك فلن تدرك أنك في الأسر

تم تحديد يوم النضال العالمي للمرأة من قبل المؤتمر الدولي الثاني للمرأة الشيوعية في موسكو.  ويهدف هذا التاريخ إلى إحياء ذكرى إضراب عمال النسيج الرئيسيين في سانت بطرسبرغ / بتروغارد ، والذي امتد إلى قطاعات أخرى وأدى في النهاية إلى اندلاع ثورة فبراير 1917 في روسيا.
 نرى جذور الثامن من آذار في الصراع الطبقي.  إنه يوم العاملات اللاتي ناضلن بلا هوادة من أجل المساواة بين الجنسين والتضامن الدولي ومجتمع لا طبقي.
 تحت شعار الاشتراكية روزا لوكسمبورغ ، ندعو الجميع إلى النزول إلى الشوارع معنا.
 بعد أكثر من مائة عام ، ما زالت رؤية روزا لوكسمبورغ هدفنا المشترك.  نريد مجتمعًا بلا حرب ، بدون سلطة مطلقة للرجل ، بدون استغلال وبدون فاشية
 
­

AIDS-Hilfe Tirol

Sexuelle Gesundheit ist ein fundamentales Menschenrecht und inkludiert die Freiheit von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Die AIDS-Hilfe Tirol unterstützt Frauen* in ihrer Selbstbestimmung und Selbstakzeptanz. 

Weiterlesen »

Anarchaqueerfeminismus aus intersektionaler Perspektive

Mittwoch, 15.3. ab 18:00 | Café Lotta, Hallerstraße 1, Innsbruck | Der Vortrag ist ein Ansatz, historische und gegenwärtige anarchaqueerfeministische Bewegungen sichtbar zu machen und theoretische Auseinandersetzungen und Verknüpfungen zu erfassen und besprechen. Intersektionale Betrachtungen dieser Themen stehen im Vordergrund. Nach dem Vortrag sind Austausch und Diskussion geplant.

Weiterlesen »

Anna Mabo: Aufmunternder Herzschmerz

Freitag, 03.03.2022; 20.30 Uhr; Kulturlabor Stromboli in Hall (Krippgasse 11) | Wie war das Leben eigentlich, bevor es Anna Mabo gab? Wer konnte ahnen, wie viel Kraft, wie viel Gefühl und Witz da auf uns zukommt? Wie uns ihre Lieder mitreißen würden? Sie hat uns verändert. Nun hat sie ihr zweites Album geschrieben und aufgenommen, es heißt „Notre Dame“. Es ist ein Songwriter-Album, das nicht nur kracht und brüllt, sondern auch leise, einfühlsame und aufmunternde Töne anstimmt. Denn „auch dem Terminator tut das Herz manchmal weh“.

Weiterlesen »

Autonome FLINTA* Gruppe aus Innsbruck

Wir verstehen uns als strömungsübergreifende Gruppe, in der verschiedene Denkweisen unter einem gemeinsamen Konsens vereint werden: Das Patriarchat ist einer der drei grossen Widersprüche dieser Gesellschaft, die wir überwinden müssen. 

Weiterlesen »

Banner-Workshop mit Sophie Utikal

SA 04.03. 14:00-18:00 | Das Nadelöhr Nähcafé, Defreggerstraße 18, 6020 Innsbruck | Wie lässt sich Kunst mit Aktion verbinden? Die Künstlerin Sophie Utikal lädt ein, einen Stoffbanner für den Frauen*Kampftag am 8.März zu produzieren.

Weiterlesen »

Barcamp: Frau*Sein in Tirol

09. März 2023, 9:00-17:00 | Haus der Begegnung Innsbruck | Jede Frau* ist Expert:in ihres eigenen Lebens und lebt ihren Weg zur Gleichberechtigung im Alltag auf eigene Art und Weise. Im Zentrum des diesjährigen Barcamps stehen die vielfältigen Handlungsansätze von Frauen* in Tirol, ihre Strategien für ein gleichberechtigtes Leben in Gesellschaft und Familie. Gemeinsam wollen wir unser Erfahrungswissen zum Thema Frau*Sein in Tirol teilen, anderen Frauen*stimmen zuhören und uns gegenseitig empowern.

Weiterlesen »

Buchpräsentation: Patriarchale Belastungsstörung mit Beatrice Frasl

09. März 2023 | Beatrice Frasl ist Kulturwissenschaftlerin/Geschlechterforscherin/Podcasterin, Kolumnistin/Feministin. Sie setzt sich seit Jahren mit den Leerstellen im Gesundheitssystem, psychischen Erkrankungen und Feminismus auseinander. Im Podcast „Große Töchter“ bearbeitet sie geschlechterspezifische, gesellschaftspolitische Fragen. Als @fraufrasl betreibt sie Aufklärung zum Thema psychische Gesundheit und Feminismus. Ihr Ziel? Ein besserer Zugang zu Therapie für alle und das endgültige Aus für das Patriarchat!

Weiterlesen »

Eine Komposition männlicher Gewalt. Impulslesung und Gespräch mit Lydia Haider

Montag, 27.03.2022; 20 Uhr; Kulturlabor Stromboli in Hall (Krippgasse 11) | im Rahmen des „Osterfestival Tirol“ | Moderation: Rebecca Sandbichler | Lydia Haider, Judith Goetz und Marina Weitgasser beschäftigen sich in ihrem Buch „Du, Herbert: Ein Einblick in die Grausamkeit“ literarisch und wissenschaftlich mit der Grausamkeit und dem Verständnis von Männlichkeit, das gewalttätigen Handlungen zugrunde liegt.

Weiterlesen »

Elle & Speiche: Habitat. Zwei Clownfrauen in Wohnungsnot

Donnerstag, 23.03.2022; 20 Uhr; Kulturlabor Stromboli in Hall (Krippgasse 11) | In der Stadt sind die Mieten in die Höhe geschossen. Deshalb nutzen Elle und Speiche leerstehende Häuser, bis die Abrissbirne kommt. Zufällig suchen sich die Clowninnen die gleiche Ein-Zimmer-Wohnung als temporäres Zuhause aus.

Weiterlesen »

Feminism is for everybody

Anlässlich des Internationalen Frauentages 2023 kann im Stadtteiltreff Wilten die Ausstellung „Feminism loaded“ des Arbeitskreises Emanzipation und Partnerschaft – AEP besichtigt werden. Sie thematisiert Geschichte und Aktualität von Frauenbewegungen und informiert über zentrale Anliegen wie den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Gerne möchten wir Ihnen auch das Projekt StoP „Stadtteile ohne Partnergewalt“ – ein innovatives, gewaltpräventives Stadteilprojekt – präsentieren.

Weiterlesen »

Feminist Slam mit MC Rebecca Heinrich

Featured Poet:innen: Yasmo, Christine Teichmann, Stef | Samstag, 11.03.2022; 20 Uhr; Kulturlabor Stromboli in Hall (Krippgasse 11) | Gemeinsam mit Fem-Slam-Moderatorin Rebecca Heinrich laden wir zur Performance von feministischen und queer-feministischen Slam-Texten.

Weiterlesen »

FHK5K im März mit Mieze Medusa

16. März 2023, 20 Uhr, Montagu Bed&Beers | FHK5K – Frau Herrmanns Katerstrophen 5000 – ist Innsbrucks intermediale, queerfeministische Lesebühne. Monatlich lädt das Stammteam bestehend aus Silke Gruber, Käthl, Martin Fritz und Katrin ohne H zu einem Vorleseabend oh stunnin‘ 5000. Unterstützt von Gäst*innen aus nah und fern – diesmal Mieze Medusa. Für mutige Bühnenkatzen gibt es außerdem zwei Open-Mic-Plätze (einfach vor Ort anmelden). Eintritt frei. Wir freuen uns, miau!

Weiterlesen »

Film: Abtreibung in Österreich: Eine Frist, keine Lösung

Mittwoch, 15.03.2023 um 20.30 Uhr im LeoKino | Die MOMENT.at Doku „Abtreibung in Österreich: Eine Frist, keine Lösung“ erzählt von „Engelmacher:innen“, Todesstrafen und ganzen Bundesländern, wo bald niemand mehr abtreiben kann. Nach der Premiere findet eine Podiumsdiskussion mit Stadträdtin für Frauen Elisabeth Mayr und Momentum-Gründerin Barbara Blaha und Expert_innen statt.

Weiterlesen »

FLI*NTA Freitag

Auch diesen Monat möchten wir euch wieder herzlich zum FLI*NTA Freitag (jeder erste Freitag im Monat) im Café Lotta einladen. Dieses Mal wollen wir wieder mehr Raum und Zeit für Austausch, zum gemeinsam Verbünden haben.

Weiterlesen »

FLINTA*s Brunch

5.3. ab 10:00 Uhr | Il Corvo, Mozartstraße 12, 6020 Innsbruck | Wir laden alle Frauen, Lesben, Inter-, Trans-, Nonbinary- und Agenderpersonen sowie unsere queeren Freund*innen zum gemeinsamen Frühstück mit Austausch ein. Bringt eure Freund*innen mit!

Weiterlesen »

Frauentagsfest der SPÖ-Frauen

Sonntag, 5. März 2023 von 12:00 – 16.00 Uhr | Café Restaurant Tivoli, Adele-Obermayr-Straße 14, 6020 Innsbruck | Die SPÖ-Frauen Tirol freuen sich, dich zum Frauentagsfest 2023 einladen zu dürfen.

Weiterlesen »

Für die Frauen, für die Queers, gegen das Patriarchat!

Statement Queeres Chaos Kollektiv | Seit jeher beschäftigen sich queere und feministische Kämpfe mit denselben Themen: Körperautonomie, Emanzipation, gleiche Rechte, Widerstand gegen Unterdrückung. Viel wurde schon erreicht, aber noch nicht genug. Rechte Bewegungen wollen uns gegeneinander ausspielen, aber sie bekommen uns nicht klein. Gemeinsam sind wir stark! Gegen das Patriarchat, Alerta Queerfeminista!

Weiterlesen »

Informationsveranstaltung „Kurze Einführung in die Ideologie des Antifeminismus“

9.3. 19:00 | Il Corvo, Mozartstraße 12, 6020 Innsbruck | Im Vortrag werden zunächst die ideologischen Grundannahmen des Antifeminismus präsentiert. Anschließend wird aus gesellschaftstheoretischer Perspektive analysiert, weshalb es aktuell in Deutschland zu einem Anstieg von Antifeminismus kommt. Dabei wird argumentiert, dass Antifeminismus durch das Propagieren einer ‚natürlichen Ordnung‘, die Stabilität und Sicherheit verspricht, auf aktuelle Krisen reagiert.

Weiterlesen »

Internationaler Frauen*kampftag auf FREIRAD

Das Freie Radio Innsbruck FREIRAD feiert feministisches Radioengagement in all seiner Bandbreite und Vielfalt. Ein lautstarkes Sonderprogramm begleitet durch den Tag. Zu hören gibt es Produktionen von Radiomacher*innen, ausgewählte Beiträge zum Thema und jede Menge Musik von Interpretinnen aus aller Welt.

Weiterlesen »

LangeNachtdesFrauenFilms 2023

Samstag, 11. März 2023, 14.00 Uhr – 23.38 Uhr | Wir feiern Jubiläum! Bereits zum 20. Mal veranstaltet die Stadt Innsbruck anlässlich des Internationalen Frauentages die LangeNachtdesFrauenFilms, die unterschiedlichste Facetten im Leben von Frauen beleuchtet. Damit sollen Frauen wie Männer gleichermaßen angesprochen und zum Nachdenken über Chancengleichheit und gelebte Gleichberechtigung angeregt werden.

Weiterlesen »

Lesungen „Heimat bist du toter Töchter“

29.03, 18:00 Uhr, Gerberei, St. Johann in Tirol und 30.03, 18:00 Uhr, Veranstaltungszentrum „Komma“ in Wörgl | Land der Berge, Land der Femizide – Österreich hat die höchste Frauenmordrate in der EU. Mit ihrem Buch „Heimat bist du toter Töchter“ gibt Yvonne Widler den getöteten Frauen das zurück, was ihnen brutal genommen wurde: eine Stimme, die ihre Geschichten erzählt. Wo liegen die Wurzeln der Misogynie in Österreich und wie muss wirksamer Gewaltschutz aussehen? Auf diese und viele weitere Fragen sucht die Autorin Antworten.

Weiterlesen »

LGBTQIA*-Gestaltwandler-Slam

8. März 2023, Brux – Freies Theater Innsbruck | GWS goes LGBTQIA*! Yasss Kweens, Kings, Princesses & alle Glitzerfarben des Regenbogens, you own everything & dieser Slam ist für euch! Her mit euren max. 5 Minuten langen selbstverfassten Texten über das Unbehagen & Behagen aller Geschlechter & Begehren!

Weiterlesen »

Lylit: Souliges Seelenfutter

Samstag, 18.03.2022; 20.30 Uhr; Kulturlabor Stromboli in Hall (Krippgasse 11) | Ausnahmemusikerin LYLIT trägt seit jeher die Seele auf der Zunge und präsentiert ihre Kompositionen mit einer Hingabe, die sich tief ins Herz bohrt.

Weiterlesen »

Michaela Obertscheider: Vergnügt euch! Handlungsanweisungen für ein süßes Leben

Donnerstag, 02.03.2022; 20 Uhr; Kulturlabor Stromboli in Hall (Krippgasse 11) | Seid nicht so vernünftig. Macht mehr weniger! Vergnügt Euch! Aber wie? Wie können wir die Sehnsucht nach Traumberuf, Sinn und Hängematte unter einen Hut bringen? Und wer hat schon ein Hutgesicht?! In ihrem Kabarett-Debüt „Vergnügt euch!“ referiert die Tirolerin Michaela Obertscheider schonungslos über die Unzulänglichkeiten der Menschen, die in Rollen steigen. Oder in Fettnäpfchen. Ein kabarettistisches Plädoyer für die vergnügliche Spielart des Lebens.

Weiterlesen »

Movie night!

02. März 2023 | Meskina – Ein hoffnungsloser Fall ist ein Komödie aus dem Jahr 2021 von Daria Bukvic mit Maryam Hassouni und Nasrdin Dchar.

Weiterlesen »

Mujeres* que luchan- Frauen* die kämpfen

11. März 2023 | Stadtteiltreff Wilten | Infos, Austausch und Ausstellung zur zapatistischen Frauen*bewegung mit Kaffee, Kuchen und Kinderspielecke. Programm von 17:30- 19:00. Die Zapatistas sind eine indigene, autonome Bewegung in den Bergen des Südostens Mexikos, die für eine Welt kämpft, in der viele Welten Platz haben.
Das zapatistische Solidaritätskollektiv freut sich auf euer Kommen!

Weiterlesen »

Open Deutschkurs am Weltfrauentag!

Am 8. März 2023 von 08:30 bis 12:00 Uhr, Frauen aus allen Ländern, Tschamlerstraße 4, 6020 Innsbruck | Wir lernen und feiern gemeinsam am Weltfrauentag! Frauen aus allen Ländern gestaltet einen Vormittag ganz im Zeichen des Weltfrauentages. Die Bildungsangebote sind an diesem Tag für alle Frauen geöffnet. In verschiedenen Lernstationen können die Teilnehmerinnen zum Weltfrauentag kreativ arbeiten, gemeinsam lernen und sich über Erfahrungen dazu bei Tee und Keksen austauschen.

Weiterlesen »

Politisches Morgengebet: Was sich g‘hört!

8. März, 7:30 Uhr, Haus der Begegnung (Rennweg 12, Innsbruck) | Was sich gehört und was sich eben nicht gehört ist zwar in keinem Regelbuch festgeschrieben und doch weiß frau ganz genau, wenn sie sich scheinbar ungehörig verhält. Viele Demonstrationen, Kundgebungen oder Petitionen haben einen Wunsch im Hintergrund: Die Freiheit, selbst zu entscheiden! Für diese Freiheit wollen wir am Internationalen Frauentag nicht nur demonstrieren, sondern auch beten. Zuhören statt Verurteilen, Verständnis zeigen statt Schubladen-Denken. Anschließend findet ein gemeinsames Frühstück statt.

Weiterlesen »

Pro Choice Filmabend

10. März 2023 | Das Jane Collective hat ab 1969 bis zur Legalisierung 1973 Schwangere beraten und den Zugang zu Abtreibungen ermöglicht und diese auch selbst durchgeführt. Lasst uns gemeinsam eine Doku über das Kollektiv anschauen und diskutieren.

Weiterlesen »

Stadtspaziergang und Brunch: global…lokal

11. März 2023 | Beginnend mit einem Gespräch zum Projekt StoP „Stadtteile gegen Partnergewalt“ führt der Spaziergang mit Angelika Schafferer (Kulturvermittlerin und Austria Guide) u.a. zum AEP – Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, Frauen aus allen Ländern und Archfem – interdisziplinärer Raum für feministische Intervention – entlang der Spuren von Frauengeschichte(n) durch Wilten. Anschließend Brunch, Gespräch und Musik.

Weiterlesen »

Statement Café Lotta

Das Café Lotta ist ein selbstorganisierter, emanzipatorischer, politischer Raum,der in einer Welt von diversen Konsumzwang und Unterdrückungsmechanismen, eine kleine Gegenwelt schaffen will.

Weiterlesen »

Statement catcalls ibk

Nein, „Geiler Arsch, komm mal rüber Hübsche“ ist kein Kompliment! Es ist verbale sexualisierte Belästigung, die täglich auf Innsbrucks Straßen stattfindet. Wir von Catcalls of IBK machen verbale Belästigung sichtbar und sensibilisieren zum Thema verbale Gewalt im öffentlichen Raum. Gemeinsam erobern wir uns die Straße zurück, in dem wir mit Kreiden sexualisierte Belästigung, sogenannte Catcalls, an dem Ort an dem sie passiert sind ankreiden und sie online anonym teilen. Gerne Kreiden wir auch deine Erfahrungen an! 

Weiterlesen »

Statement Dowas für Frauen

Wir sind eine Anlaufstelle für Frauen in Notlagen, für Frauen mit existenziellen Problemen, für wohnungslose Frauen. Wir bieten Beratung, Begleitung, betreute Wohnmöglichkeiten und Hilfe bei der Existenzsicherung für Frauen, die an der Veränderung ihrer Lebenssituation arbeiten wollen. Wir wollen weiblichen Lebenswelten Raum geben und Frauenrechte einfordern.

Weiterlesen »

Statement FAK Feministisches Aktionskollektiv

Wir sind ein Kollektiv, bestehend aus FLI*NTA Personen (Frauen, Lesben, inter*, nicht-binäre, trans und a-gender Personen). Mit Aktionen auf der Straße bleiben wir laut, gegen Feminizide und das drecks Patriarchat. Wir machen es uns zur Aufgabe, auf die gewaltvollen Verhältnisse einer diskriminierenden Gesellschaft aufmerksam zu machen. Lasst uns Banden bilden und gemeinsam für die Umsetzung unserer Utopie kämpfen. 

Weiterlesen »

Statement Frauen*volksbegehren Aktionistas* Tirol

Für echte soziale und ökonomische Gleichstellung der Geschlechter mit verfassungsgesetzlichen Regelungen! 2018 unterschrieben knapp eine halbe Million Menschen in Österreich die neun Forderungen des F*VB – diese stehen nach wie vor auf der politischen Agenda. Der Kampf um ein gutes Leben für alle geht weiter.

Weiterlesen »

Statement Frauenhaus Tirol

Femizide – Morde an Frauen – sind die traurige Spitze des Eisberges und jede ermordete Frau ist eine zu viel. Wenn wir Femizide verhindern wollen, müssen wir an der Basis des Eisberges beginnen und für mehr Geschlechtergerechtigkeit und den Abbau von Abhängigkeitsverhältnissen sorgen. Denn ohne Geschlechtergerechtigkeit gibt es keine Gewaltfreiheit!

Weiterlesen »

Statement Grüne Frauen Tirol

Grüne Frauen*politik ist feministische Politik, die sich durch konsequenten Einsatz für die völlige Gleichstellung auf allen Ebenen auszeichnet. Hierbei müssen wir das patriarchale Design unserer gesellschaftlichen Strukturen und Denkweisen sichtbar machen und aufbrechen. Wir fordern Fairteilung und Fairpay, Gewaltschutz vorbehaltlos und wirksam umsetzen. Sexuelle, gesundheitliche und reproduktive Selbstbestimmung: Mein Körper, meine Entscheidung!

Weiterlesen »

Statement IBUS – Innsbrucker Beratung & Unterstützung für Sexarbeiter*innen 

Berufsgruppe von behördlicher Seite (Zwangsuntersuchungen). Es muss ein Ende der von offizieller Seite geförderten Scheinselbständigkeit, Verdrängung und Illegalisierung von Sexarbeitenden geben und es braucht die Errichtung von Erlaubniszonen, um niederschwellige Wege aus der Illegalität zu finden. Wir fordern die Möglichkeit für Hausbesuche (dadurch Ermöglichung von Sexualbegleitung) und eine realistische Möglichkeit zur Eröffnung von Studios. Für die vollständige Entkriminalisierung von Sexarbeit!

Weiterlesen »

Statement KSV Lili

Uns, als Kommunistischer StudentInnenverband Linke Liste Sektion Innsbruck ist es wichtig durch die Universität in die Gesellschaft hinein zu wirken. Wir wollen in die Universitätsvertretung, um feministische Veränderung bei Themen wie, u. A. sexualisierte Belästigung und Gewalt, körperliche Selbstbestimmung und Gleichberechtigung an der Uni Innsbruck einzufordern.

Weiterlesen »

Statement Pro Choice

Weltweit ist das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch von fundamentalistischen und reaktionären Kräften bedroht. Es ist unglaublich, dass wir dafür immer noch auf die Straße gehen müssen: Wir fordern fundierte Aufklärung zu den Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft an Schulen und Erwachsenen­bildungs­einrichtungen! Wir fordern Verhütungsmittel auf Krankenschein! Wir fordern kostenlose bzw. leistbare und leicht zugängliche Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch für alle, die sich dafür entscheiden! Wir fordern Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch! Schwanger­schafts­ab­bruch ist eine Auf­gabe der Ge­sund­heits­poli­tik und muss für alle kosten­los bzw. leist­bar und leicht zu­gänglich sein. Schluss mit der Kriminalisierung und Tabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen!

Weiterlesen »

Statement Rojava Vernetzung Innsbruck

Der Krieg der Türkei und seinen islamistischen Söldnern gegen unsere Freund*innen im nord- und ostsyrischen Kurdistan (Rojava) läuft seit Jahren mit niedriger Intensität. So wird ein friedvolles Leben für Millionen von Menschen verhindert…

Weiterlesen »

Statement Zapatirol

Der Besuch der zapatistischen Delegation in Innsbruck hat gezeigt, dass der Kampf gegen das Patriarchat ebenso wie die Selbstorganisierung der Frauen ein elementarer Teil der Revolution im lakandonischen Urwald ist. Die Bestie hat viele gewaltvolle Gesichter – das Patriarchat ist eines davon. Ob in Chiapas oder hier, im Herzen des Ungetüms – spannen wir unsere Pfeile! Un otro mundo es posible. Viva zapatista!

Weiterlesen »

StoP – Frauen*tisch – Gemeinsam gegen häusliche Gewalt in der Nachbarschaft

Dienstag, 7. März 2023, 17:30 bis 19:30 Uhr | ISD -Stadtteiltreff Wilten, Leopoldstraße 33a | StoP Innsbruck – Stadtteile ohne Partnergewalt – ist ein neues Nachbarschaftsprojekt vom Frauenhaus Tirol, das dazu ermutigt, Partnergewalt nicht zu verschweigen oder zu dulden! Wir starten im Stadtteil Wilten mit einer offenen, aktiven Gruppe von Frauen* und freuen uns auf alle Frauen*, die auch Lust haben sich zu engagieren.

Weiterlesen »

Transgender Day of Visibility

31.3. | Café Lotta, Hallerstraße 1, Innsbruck | Der „International Transgender Day of Visibility“ –  Der Tag der Transgender Sichtbarkeit – dient der Sensibilisierung von struktureller und privater Diskriminierung von trans* Personen weltweit und der Feier von Errungenschaften.

Weiterlesen »

unzensiert!

Statement: Mit sexueller Bildung im Gepäck sagen wir patriarchaler Gewalt den Kampf an! Denn sexuelle Bildung = Empowerment. Dabei bietet sexuelle Bildung einen Rahmen, in dem Wissen ausgetauscht und mit toxischen Mythen rund um Körper, Sexualität und Geschlecht aufgeräumt wird, um realistische Alternativen anzubieten. So entsteht Raum dafür, Bedürfnisse und Grenzen wahrnehmen und achten zu lernen – die eigenen, wie die unserer Mitmenschen. 

Weiterlesen »

WenDo Kurs für Frauen*

11.-12. März 2023, jeweils 10:00 – 16:00 Uhr | Bewegungsraum Volksschule Innere Stadt Angerzellgasse 12, Innsbruck | WenDo ist eine spezielle Form der mentalen und körperlichen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, die nur von Frauen* an Frauen* und Mädchen* weitergegeben wird.

Weiterlesen »

WenDo SELBSTBEHAUPTUNG & SELBSTVERTEIDIGUNG WORKSHOP ONLY FÜR GIRLS*

04.-05. März 2023, jeweils 10:00 – 16:00 Uhr | Zentrum für Jugendarbeit Z6, Dreiheiligenstrasse 9c, IBK | Girls* only (ab 14 – 21 Jahren)  | Anmeldung an jugendarbeit@z6online.com  | kostenlos | Worum geht’s? Die Fähigkeit gegen blöde Sprüche, Anmache und körperliche Angriffe die eigenen Grenzen einfordern, behaupten und verteidigen.

Weiterlesen »

Wohnungslosigkeit ist kein Einzelfall!

Statement TSD NoRa – NotRaum für wohnungslose Frauen mit und ohne Kinder | Wir betreuen wohnungslose Frauen in verschiedensten Lebenssituationen. Wohnungslosigkeit ist eine extreme Stresssituation, die jeden Lebensbereich beeinflusst. FLINTA sind hier besonders betroffen, da sie wirtschaftlich und gesellschaftlich benachteiligt sind. Der Immobilienmarkt diskriminiert ohne Konsequenz und wird immer teurer. Wohnungsnot darf nicht als Einzelfallthema gesehen, sondern muss auf gesellschaftlicher und politischer Ebene neugeregelt werden; nur so kann sie nachhaltig gelöst werden!

Weiterlesen »